Informační deska

Rozvolnění karanténních opatření

Datum události: 

30.06.2020

Vážení členové,
dle aktuálních podmínek, stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (správním úřadem příslušným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v souladu s plánem postupného řízeného rozvolňování přijatých omezujících opatření je po uvolnění karanténních opatření možné uspořádat členskou schůzi bez nutnosti dodržovat rozestupy 2metry, nadále však zůstává povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky a mít na schůzi k dispozici dezinfekci rukou.

Protože je však řada z vás během letních měsíců dlouhodobě mimo Prahu a chceme předejít tomu, že svolaná schůze nebude usnášeníschopná, žádáme vás o vyjádření, zda vám termín konání členské schůze během letních měsíců vyhovuje. Nebo upřednostňujete pozdější termín, kdy lze očekávat i zrušení povinnosti nosit roušky.

Děkujeme Vám za vyjádření a přejeme klidné a příjemné prožití dovolených.

S pozdravem, představenstvo DVGV

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687