Informační zpravodaj 2020

Automatické osvětlení halové garáže je opraveno

Datum události: 

31.12.2020

Hezký den, vážení členové družstva,
informujeme vás, že automatické spínání osvětlení halové garáže, ovládané pohybovým čidlem,
je opět plně funkční.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce 2021 Vám i vašim blízkým.
--
představenstvo DVGVinice
Na Krocínce 858/47
190 00 Praha 9

Změna režimu placení úhrady za použití mycího boxu

Datum události: 

30.12.2020

S platností od 1. 1. 2021 bude paušální poplatek za použití mycího boxu v halové garáži hrazen uživateli
na bankovní účet jednorázově, zpětně za uplynulé účetní období. K úhradě poplatku v celkové částce dle počtu zápisů do provozního deníku bude člen-uživatel družstvem písemně vyzván.

S pozdravem,

představenstvo DVGVinice

Rozvolnění karanténních opatření

Datum události: 

30.06.2020

Vážení členové,
dle aktuálních podmínek, stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (správním úřadem příslušným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v souladu s plánem postupného řízeného rozvolňování přijatých omezujících opatření je po uvolnění karanténních opatření možné uspořádat členskou schůzi bez nutnosti dodržovat rozestupy 2metry, nadále však zůstává povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky a mít na schůzi k dispozici dezinfekci rukou.

Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

Datum události: 

16.03.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, je zakázáno konat mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se vztahuje i na členské schůze a shromáždění delegátů v bytových družstvech, schůze samospráv i shromáždění vlastníků jednotek.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687