Informační deska

Změna režimu placení úhrady za použití mycího boxu

Datum události: 

30.12.2020

S platností od 1. 1. 2021 bude paušální poplatek za použití mycího boxu v halové garáži hrazen uživateli
na bankovní účet jednorázově, zpětně za uplynulé účetní období. K úhradě poplatku v celkové částce dle počtu zápisů do provozního deníku bude člen-uživatel družstvem písemně vyzván.

S pozdravem,

představenstvo DVGVinice

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687