Informační deska

Podmínky pro konání členských schůzí

Datum události: 

30.06.2021

Vážení členové,

aktuální podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN. Pro konání schůzí, členské schůze nebo voleb do orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to:
• každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
• osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).
Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
• absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
• absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
• absolvování testu v zaměstnání či ve škole v posledních 72 hodinách,
• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
• mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,
• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců.
 Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

S pozdravem, představenstvo DVGVinice

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687